Viacúčelové dvere MZ Thermo

Vstupný model domových dverí spoločnosti Hörmann.

Viacúčelové dvere MZ Thermo

Mnohí zákazníci sa na nás obracajú s otázkou, ako najlepšie vyriešiť netesnosť existujúcich domových dverí vyrobených z plastu. Od zákazníkov sa tak často dozvedáme, že plastové vchodové dvere musia veľmi často, opakovane nastavovať, aby bola zaručená základná funkcia otvárania a zatvárania a to v závislosti na tepelných a poveternostných podnienkach. Informujú nás aj o ďalších nedostatkoch existujúcich dverí a hľadajú bezchybnú a funkčnú, ale zároveň cenovo dostupnú alternatívu sortimentu spoločnosti Hörmann.

Preto prichádzame so vstupným modelom viacúčelových dverí MZ Thermo, ktoré sú vyrobené z ocele a hliníka. Vykazujú výborné tepelné vlastnosti a vysokú konštrukčnú stabilitu a spĺňajú triedu spoľahlivosti C5.

Pomocou 3-dimenzionálne nastaviteľných pántov docielite optimálne nastavenie dverného krídla pre celoročné užívanie bez nutnosti opakovaného nastavenia v závislosti na ročnom období.

Vďaka výbornému koeficientu prestupu tepla 1,1 už v zabudovanom stave docielite aj úspory nákladov na energie.

Pre ďalšie informácie si prosím pozrite priložený katalóg ako aj prezentáciu.

Na stiahnutie