Domové dvere ThermoCarbon

Firma Hörmann nastavuje pri tepelnej izolácii domových dverí novú latku: hliníkové domové dvere ThermoCarbon dosahujú hodnotu prechodu tepla do 0,47 W (m²xK).

Domové dvere ThermoCarbon

Firma Hörmann nastavuje pri tepelnej izolácii domových dverí novú latku: hliníkové domové dvere ThermoCarbon dosahujú hodnotu prechodu tepla do 0,47 W (m²xK) a vyšvihli sa tak na majstra sveta v hodnote U medzi domovými dverami. Vďaka tomu sa domové dvere ThermoCarbon ideálne hodia pre pasívne domy. Taktiež nové hliníkové domové dvere ThermoSafe spĺňajú s hodnotou U do 0,8 W (m²xK) požiadavky na nízkoenergetické domy. Partneri Hörmann dokážu ponúknuť veľké množstvo dizajnových návrhov a viacero variant bezpečnostného vybavenia.